Jantje Beton

Vrij buitenspelen en bewegen is essentieel is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Juist in een tijd waarin 80 procent van de kinderen onvoldoende beweegt, kan buitenspelen niet genoeg gestimuleerd worden. Want de kracht van buitenspelen op de sociale, motorische en emotionele ontwikkeling van kinderen en hun leervermogen is ongekend.

 

Er is een schat aan gegevens die aantonen dat buitenspelen een must is voor elk kind. Daarom wil Jantje Beton voorkomen dat vrij buitenspelen en bewegen uit het leven van kinderen verdwijnt.
Eén op de vijf kinderen in Nederland speelt minder vaak vrij buiten dan ze zouden willen en tweeëntwintig procent speelt niet of slechts eenmaal per week vrij buiten. Dat is alarmerend. Buitenspelen is dus niet zo vanzelfsprekend als het moet zijn.

ska-kader_homepage1.jpg

Daarom ondersteunen we kinderen hun buurt leuker te maken. Zij hebben volgens het verdrag van de Kinderrechten het recht om buiten te spelen en invloed op hun eigen speelomgeving uit te kunnen oefenen. Jantje Beton komt op voor het recht van alle kinderen in Nederland om dagelijks vrij en avontuurlijk buitenspelen en bewegen mogelijk te maken.

Want als het buiten leuk is, blijven kinderen niet binnen.

 

Geschiedenis van Jantje Beton

Eind jaren zestig schoten de flats, autowegen en parkeergarages als paddenstoelen uit de grond. Alles werd volgebouwd. Er kwam steeds meer ‘beton’ en steeds minder ruimte om buiten te spelen. Op 2 april 1968 richtten een aantal landelijke organisaties voor buurt- en jongerenwerk het Nationaal Jeugd Fonds op. Hun doel was extra fondsenwerving voor zinvolle jeugdvoorzieningen die niet of onvoldoende voor subsidies in aanmerking kwamen. De naam ‘Jantje Beton’ werd pas enkele jaren later aan het fonds verbonden. Jantje Beton kwam op voor het recht van alle kinderen om buiten te spelen.

De heer B. Bouman maakte het tekeningetje van Jantje Beton. Prinses Beatrix, toen nog bestuurslid en nu beschermvrouwe van Jantje Beton, maakte vervolgens het beeldje van Jantje Beton. Sinds 1973 is het origineel te bezichtigen in de miniatuurstad Madurodam.

 

Grote Clubactie

Scouting Gouden Cirkel doet elk jaar mee aan de Grote Clubactie. Alle jeugdleden (Bevers, Welpen, Scouts en Explo’s) doen hier aan mee. Als lid ben je verplicht minimaal 5 loten af te nemen en te verkopen. Als er meerder gezinsleden lid zijn van onze scoutinggroep dan is dit aantal 3 per gezinslid. Het geld dat we hier mee verdienen hebben we als vereniging namelijk hard nodig om allerlei dingen mogelijk te maken.

Als je geen loten wilt verkopen is het mogelijk de netto opbrengst direct te voldoen aan onze penningmeester. Dit is dan een bedrag van € 12 (5 loten x een netto opbrengst van € 2,40 per lot).

Als er meerdere gezinsleden lid zijn van onze scoutinggroep is dit een bedrag van € 7,20 per lid
(3 loten x een netto opbrengst van € 2,40 per lot).

ontwerp & realisatie: Mecano.nl creatieve communicatie