De informatie op deze pagina zal de komende periode verder worden aangevuld.

bevers.png

welpen.png

scouts.png

sheromas.png

stam.png

plusscouts.png

Privacywetgeving – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Scouts Online

Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren,
activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden.
De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem Scouts Online.
Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen.
Hoe we met je gegevens omgaan staat beschreven op www.scouting.nl/privacy.

Privacybeleid Scouting Nederland: Klik hier.


 

ontwerp & realisatie: Mecano.nl creatieve communicatie