De informatie op deze pagina zal de komende periode verder worden aangevuld.

bevers.png

welpen.png

scouts.png

sheromas.png

stam.png

plusscouts.png

Privacywetgeving – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Scouts Online

Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren,
activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden.
De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem Scouts Online.
Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen.
Hoe we met je gegevens omgaan staat beschreven op www.scouting.nl/privacy.

Privacybeleid Scouting Nederland: Klik hier.


Toestemmingsformulier beeldmateriaal scoutinggroep de Gouden Cirkel

Onder andere via social media (Facebook en Instagram) en onze website laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens opkomsten, kampen en andere activiteiten waar onze scoutinggroep bij betrokken is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dodenherdenking en Koningsdag. Ook uw zoon/dochter/pupil kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

In november 2018 hebben wij aan onze huidige leden toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal. Klik hier voor het toestemmingsformulier. Nieuwe leden worden bij de inschrijving uitdrukkelijk gevraagd om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal.

ontwerp & realisatie: Mecano.nl creatieve communicatie