Geslacht:

Speltak:
BeversWelpenScoutsExplosStamOudere Scouts

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto's en video's.
Toestemming delen foto's en/of video's:
Ja, ik geef toestemmingNee, ik geef geen toestemming

Op ons terrein hebben wij een klimwand, om te mogen klimmen hebben wij toestemming nodig
van ouder(s)/verzorger(s) van leden onder de 18 jaar.
Toestemming klimmen:
Ja, ik geef toestemmingNee, ik geef geen toestemming

Aanvullende lidgegevens zoals; allergieën, medicatie etc.