Maak kennis met Scouting Gouden Cirkel

Maak kennis met

Scouting Gouden Cirkel

Scouting staat voor uitdaging

In Nederland is Scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie.
Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren. Wereldwijd zijn ruim 40 miljoen kinderen en jongeren lid van Scouting.

Gericht op leeftijd

Bij Scouting draait het om uitdaging en plezier! Om elk lid dit op de juiste manier te bieden, hebben wij speltakken >. Elke leeftijdscategorie heeft een eigen speltak.

Gevarieerd aanbod

Onze activiteiten zijn gebaseerd op de spelvisie van Scouting Nederland. Deze spelvisie gaat uit van de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het werken met acht activiteitengebieden brengt variatie aan in het programma. Elk activiteitengebied bestaat uit een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen. De indeling in de acht activiteitengebieden is voor iedere speltak gelijk.

Wanneer een jeugdlid de leeftijdsgrens van een speltak bereikt heeft “vliegt” hij/zij, tijdens een speciale groepsopkomst, over naar de volgende speltak.

Scouting Gouden Cirkel

Scouting Gouden Cirkel heeft als doelstelling het bieden van een plezierige beleving
van de vrije tijd aan jongens en meisjes waardoor een bijdrage wordt geleverd aan
de vorming van de persoonlijkheid.
Deze doelstelling wordt in de praktijk vertaald naar plezier, uitdaging en structuur.
Daarnaast maakt Scouting jongeren maatschappelijk actief en leren kinderen
bij Scouting wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent.
Scouting Gouden Cirkel zou zonder zijn enthousiaste vrijwilligers die veel tijd en energie in onze vereniging steken
niet kunnen draaien. Ze zorgen ervoor dat er iedere vrijdag/zaterdag weer een gaaf uitdagend
scouting programma is voor onze leden.

Bestuur

Bij Scouting Gouden Cirkel zijn er twee besturen die bemenst worden door enthousiaste vrijwilligers.

Verenigingsbestuur

Het verenigingsbestuur houdt zich bezig met de speltakken, leden, leiding en alles wat daar bij komt kijken. Ook acties coördineren zoals de Grote Clubactie en Jantje Beton. Het verenigingsbestuur is aanwezig bij het speltak overleg en organiseert twee keer per jaar een groepsraad (soort ledenvergadering). Het verenigingsbestuur bestaat uit zes leden.

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur houdt zich op de achtergrond bezig met zaken als beheer, verhuur en onderhoud van het gebouw maar ook het beheer van materialen. Het stichtingsbestuur heeft ongeveer vier keer per jaar een vergadering. Ook het stichtingsbestuur bestaat uit zes leden.

Van links naar rechts. Annemiek t’Gilde (S), Dennis Matthijs (S), Michelle van Geelen (V), Lion de Nooijer (S,V) Simon Koole (V), Jorieke Mattioli (V), Jet Groeneveld (S,V), Lia de Nooijer (S), Ron van Klooster (S), Karin Alleijn (V)

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur houdt zich op de achtergrond bezig met zaken als beheer, verhuur en onderhoud van het gebouw maar ook het beheer van materialen. Het stichtingsbestuur heeft ongeveer vier keer per jaar een vergadering. Ook het stichtingsbestuur bestaat uit zes leden.

Geschiedenis

Op 10 mei 1959 opent Scouting Gouden Cirkel een clubhuis op een perceel aan de Nassaulaan in Middelburg. Het clubhuis bestaat uit houten barakken, maar die worden langzaam maar zeker ingehaald door de tijd. Op zaterdag 6 oktober 1990 wordt, na vier jaar bouwen, een clubhuis geopend dat de eisen van de tijd met verve kan doorstaan. Wanneer de gemeente aan het begin van het tweede millennium bouwplannen goedkeurt voor het perceel aan de Nassaulaan moet de Gouden Cirkel op zoek naar een nieuwe locatie. Op zaterdag 2 april 2005 wordt het hagelnieuwe clubhuis aan de Geersesweg 8a in Middelburg geopend – anno nu zit Scouting Gouden Cirkel nog steeds op deze locatie.
De Gouden Cirkel heeft maar liefst 75 leden en wordt mogelijk gemaakt door 35 personen leiding en bestuur, en valt binnen Regio Zeeland. De regio ondersteunt de groepen met speladviezen, trainingen voor leidinggevenden en de uitleen van materialen. Alle regio’s vormen samen Scouting Nederland. In totaal bevat Scouting Nederland 1.100 Scoutinggroepen met gezamenlijk maar liefst ruim 85.000 Jeugdleden en ruim 25.000 vrijwilligers. Scouting maakt onderscheid tussen land-, water- en luchtscouts. De Gouden Cirkel behoort tot de landscouts van Scouting Nederland.