De huurprijs voor gebouw en terrein bedraagt €4,50 per persoon per nacht met een minimum bedrag van €60,00 per nacht. De waarborgsom voor het gehuurde bedraagt €200,-.

Het maximale aantal aanwezige huurder is gesteld op 40.

Gas, water en elektra worden apart in rekening gebracht en verrekend met de borg, te weten respectievelijk €1,10, €2,00 en €0,30 per eenheid. De meterstanden worden bij aanvang en beëindiging van de huurperiode door zowel huurder als verhuurder vastgesteld en daarna verrekent.

Naast deze gelden voor gas, water en elektra wordt er per verblijf van 2 nachten of langer, een som in rekening gebracht voor het deponeren van afval. Deze zal €10,00 per verblijf bedragen en in worden gehouden op de borg.

De borg van €200,- dient direct na ondertekening van het contract te worden overgemaakt op rekeningnummer NL88 RABO 0347 6941 95 t.n.v Stichting Scouting Gouden Cirkel te Middelburg o.v.v eerste datum huur.

U dient het bedrag van de borg en huur vanaf een bankrekening van een scoutinggroep te betalen.

Het internationale banknummer (IBAN) is: NL88 RABO 0347 6941 95. De bank identificatie code (BIC) is: RABONL2U

De totale huurprijs dient uiterlijk 8 weken voor ingang van de huurperiode te worden betaald.
Indien de overeengekomen bedragen niet voor deze termijn zijn betaald zal de huurder niet tot het gebouw en terrein worden toegelaten.

Indien de huurder deze overeenkomst niet na kan komen is verschuldigd:

  • Bij annulering binnen 4 weken – 50% van de huurprijs
  • Bij annulering binnen 2 weken – 75% van de huurprijs
  • Bij annulering binnen 1 week – 100% van de huurprijs

De volledige borg zal in deze gevallen altijd teruggestort worden.